Tetaplah berhubung

60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa

Gaya Hidup

60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa

60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa


Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang….

Segala puji bagi Allah tuhan alam semesta, selawat pada Nabi dan utusan yang paling mulia.

Risalah ini ditujukan kepada setiap muslim yang beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Tujuan utama yang sangat penting bagi setiap muslim adalah ia keluar meninggalkan dunia fana ini dengan ampunan Allah dari segala dosa sehingga Allah tidak menghisabnya pada hari Kiamat, dan memasukkannya ke dalam syurga kenikmatan, hidup kekal di dalamnya, tidak keluar selama-lamanya.

Di dalam risalah yang sederhana ini kami sampaikan beberapa amalan yang dapat melebur dosa dan membawa pahala yang besar, yang kesemuanya bersumber dari hadis-hadis yg sahih. Kita rmohon kepada Allah yang Maha Hidup, yang tiada Tuhan yang hak selain Dia, untuk menerima segala amalan kita. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1. TAUBAT

“Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan mengampuninya” HR. Muslim. “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai waktunya”.

2. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju syurga” HR. Muslim.

3. SENTIASA MENGINGATI ALLAH

“Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang terbaik, tersuci disisi Allah, tertinggi dalam tingkatan darjat, lebih utama daripada mendermakan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh lalu kalian tebas batang lehernya, dan merekapun menebas batang leher kalian. Mereka berkata: “Tentu”, lalu beliau bersabda: ( Zikir kepada Allah Ta`ala )” HR. At Turmidzi.

4. BERBUAT YANG MA`RUF DAN MENUNJUKKAN JALAN KEBAIKAN

“Setiap yang ma`ruf adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan (akan mendapat pahala) seperti pelakunya” HR. Bukhari.

5. BERDA`WAH KEPADA ALLAH

“Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun” HR. Muslim.

6. MENGAJAK YANG MA`RUF DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR

“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman” HR. Muslim.

7. MEMBACA AL QUR`AN

“Bacalah Al Qur`an, kerana sesungguhnya akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafa`at kepada pembacanya” HR. Muslim.

8. MEMPELAJARI AL QUR`AN DAN MENGAJARKANNYA

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur`an dan mengajarkannya” HR. Bukhari.

9. MENYEBARKAN SALAM

“Kalian tidak akan masuk syurga sehingga beriman, dan tidaklah kalian beriman (sempurna) sehingga berkasih sayang. Mahukah aku tunjukan suatu amalan yang jika kalian lakukan akan menumbuhkan kasih sayang di antara kalian? (iaitu) sebarkanlah salam” HR. Muslim.

10. MENCINTAI KERANA ALLAH

“Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman pada hari kiamat: ((Di manakah orang-orang yang mencintai kerana keagungan-Ku? Hari ini Aku akan menaunginya dalam naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan selain naungan-Ku))” HR. Muslim.

11. MELAWAT ORANG SAKIT

“Tiada seorang muslim pun orang muslim yang sedang sakit pada pagi hari kecuali ada 70.000 malaikat berselawat kepadanya hingga petang, dan apabila dia menjenguk pada waktu petang mereka akan selawat kepadanya hingga pagi, dan akan diberikan kepadanya sebuah taman di syurga” HR. Tirmidzi.

12. MEMBANTU MELUNAS HUTANG

“Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat” HR. Muslim.

13. MENUTUP AIB ORANG LAIN

“Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat” HR. Muslim.

14. MENYAMBUNG TALI SILATURAHIM

“Silaturahim itu tergantung di `Arsy (Singgah sana Allah) seraya berkata: “Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

15. BERAKHLAK BAIK

“Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, maka beliau menjawab: “Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik” HR. Tirmidzi.

16. JUJUR

“Hendaklah kalian berlaku jujur kerana kejujuran itu menunjukan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukan jalan menuju syurga” HR. Bukhari.

17. MENAHAN MARAH

“Barangsiapa menahan marah padahal mampu menampakkannya maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan menyuruhnya untuk memilih bidadari yang disukai” HR. Tirmidzi.

18. MEMBACA DO`A PENUTUP MAJLIS

“Barangsiapa yang duduk dalam suatu majlis dan banyak terjadi di dalamnya kegaduhan lalu sebelum berdiri dari duduknya membaca do`a:

(Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahawa Tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) melainkan akan diampuni dari dosa-dosanya selama berada di majlis tersebut” HR. Tirmidzi.

19. SABAR

“Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim baik berupa malapetaka, kegundahan, rasa letih, kesedihan, rasa sakit, kesusahan sampai-sampai duri yang menusuknya kecuali Allah akan melebur dengannya kesalahan-kesalahannya” HR. Bukhari.

20. BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA

“Sangat celaka, sangat celaka, sangat celaka…! Kemudian ditanyakan: Siapa ya Rasulullah?, beliau bersabda: (Barangsiapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di masa lanjut usia kemudian tidak dapat masuk syurga)” HR. Muslim.

21. BERUSAHA MEMBANTU PARA JANDA DAN MISKIN

“Orang yang berusaha membantu para janda dan fakir miskin sama halnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah” dan saya (perawi-pent) mengira beliau berkata: Dan seperti orang melakukan qiyamullail yang tidak pernah jenuh, dan seperti orang berpuasa yang tidak pernah berbuka” HR. Bukhari.

22. MENANGGUNG BEBAN HIDUP ANAK YATIM

“Saya dan penanggung beban hidup anak yatim itu di syurga seperti begini,” seraya beliau menunjukan kedua jarinya: jari telunjuk dan jari tengah.HR. Bukhari.

23. WUDHU`

“Barangsiapa yang berwudhu`, kemudian dia memperbagus wudhu`nya maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, hingga keluar dari hujung kukunya” HR. Muslim.

24. BERSYAHADAH SETELAH BERWUDHU`

Barangsiapa berwudhu` lalu memperbagus wudhu`nya kemudian mengucapkan:

(Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang haq selain Allah tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahawa Muhammad hamba dan utusan-Nya,Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci),” maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga dan dapat memasukinya dari pintu mana saja yang dikehendaki” HR. Muslim.

25. MENGUCAPKAN DO`A SETELAH AZAN

“Barangsiapa mengucapkan do`a ketika mendengar seruan azan:

Ya Allah pemilik panggilan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah (darjat paling tinggi di syurga) dan kelebihan, dan bangkitkanlah dalam kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya maka berhak mendapatkan syafa`atku pada hari kiamat” HR. Bukhari.

26. MEMBANGUN MASJID

“Barangsiapa membangun masjid kerana mengharapkan keredhaan Allah maka dibangunkan baginya yang serupa di syurga” HR. Bukhari.

27. BERSIWAK

“Seandainya saya tidak mempersulit umatku nescaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap solat” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

28. BERANGKAT KE MASJID

“Barangsiapa berangkat ke masjid pada waktu pagi atau petang, nescaya Allah mempersiapkan baginya tempat persinggahan di syurga setiap kali berangkat pada waktu pagi atau petang” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

29. SOLAT LIMA WAKTU

“Tiada seorang muslim kedatangan waktu solat fardhu kemudian dia memperbagus wudhu`nya, kekhusyu`annya dan ruku`nya kecuali hal itu menjadi pelebur dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya selama ia tidak dilanggar suatu dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku sepanjang masa” HR. Muslim.

30. SOLAT SUBUH DAN ASHAR

“Barangsiapa solat pada dua waktu pagi dan petang (subuh dan ashar) maka dia masuk syurga” HR. Bukhari.

31. SOLAT JUM`AT

“Barangsiapa berwudhu` lalu memperindahnya, kemudian menghadiri shalat Jum`at, mendengar dan menyimak (khutbah) maka diampuni dosanya yang terjadi antara Jum`at pada hari itu dengan Jum`at yang lain dan ditambah lagi tiga hari” HR. Muslim.

32. DIKABULKANNYA PERMOHONAN PADA HARI JUM`AT

“Pada hari ini terdapat suatu bilamana seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedangkan berdiri solat seraya bermohon kepada Allah sesuatu, tiada lain akan dikabulkan permohonannya” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

33. MENGIRINGI SHALAT FARDHU DENGAN SHALAT SUNNAT RAWATIB

“Tiada seorang hamba muslim solat kerana Allah setiap hari 12 rakaat sebagai solat sunat selain solat fardhu, kecuali Allah membangunkan baginya rumah di syurga” HR. Muslim.

34. SOLAT 2 (DUA) RAKAAT SETELAH MELAKUKAN DOSA

“Tiada seorang hamba yang melakukan dosa, lalu berwudhu` dengan sempurna kemudian berdiri melakukan solat 2 rakaat, lalu memohon ampunan Allah, melainkan Allah mengampuninya” HR. Abu Daud.

35. SOLAT MALAM

“Solat yang paling afdhal setelah solat fardhu adalah shalat malam” HR. Muslim.

36. SOLAT DHUHA

“Setiap persendian dari salah seorang di antara kalian pada setiap paginya memiliki kewajiban sedekah, sedangkan setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, memerintahkan kepada yang makruf itu sedekah dan mencegah dari yang mungkar itu sedekah, tetapi semuanya itu dapat terpenuhi dengan melakukan shalat 2 rakaat dhuha” HR. Muslim.

37. SELAWAT KEPADA NABI SAW

“Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali maka Allah membalas selawatnya itu sebanyak 10 kali” HR. Muslim.

38. PUASA

“Tiada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah menjauhkannya kerana puasa itu dari neraka selama 70 tahun” HR. Bukhari.

39. PUASA 3 (TIGA) HARI PADA SETIAP BULAN

“Puasa 3 (tiga) hari pada setiap bulan merupakan puasa sepanjang masa” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

40. PUASA 60 (ENAM) HARI PADA BULAN SYAWAL

“Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan, lalu mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal maka hal itu seperti puasa sepanjang masa” HR. Muslim.

41. PUASA `ARAFAT

“Puasa pada hari `Arafat (9 Dzulhijjah) dapat melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu dan yang akan datang” HR. Muslim.

42. PUASA `ASYURA

“Dan dengan puasa hari `Asyura (10 Muharram) saya berharap kepada Allah dapat melebur dosa-dosa setahun sebelumnya” HR. Muslim.

43. MEMBERI HIDANGAN BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA

“Barangsiapa yang memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi pahalanya sedikitpun” HR. Tirmidzi.

44. SOLAT DI MALAM LAILATUL QADR

“Barangsiapa mendirikan solat di (malam) Lailatul Qadr karena iman dan mengharap pahala, nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” HR. Bukhari Juz. IV/No. 221 dan HR. Muslim.

45. SEDEKAH

“Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api” HR. Tirmidzi.

46. HAJI DAN UMRAH

“Dari umrah ke umrah berikutnya merupakan kaffarah (penebus dosa) yang terjadi di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga” HR. Muslim.

47. BERAMAL SHALIH PADA 10 HARI BULAN DZULHIJJAH

“Tiada hari-hari, beramal shalih pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: “Dan tidak (pula) jihad di jalan Allah? Beliau bersabda: “Tidak (pula) jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu apapun” HR. Bukhari.

48. JIHAD DI JALAN ALLAH

“Bersiap satu hari di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan tempat pecut salah seorang kalian di syurga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya” HR. Bukhari.

49. INFAQ DI JALAN ALLAH

“Barangsiapa membantu persiapan orang yang berperang maka (termasuk) ikut berperang, dan barangsiapa membantu mengurusi keluarga orang yang berperang, maka (juga) termasuk ikut berperang” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

50. MENYEMBAYANGKANI MAYAT DAN MENGIRINGI JENAZAH

“Barangsiapa ikut menyaksikan jenazah sampai disolatkan maka memperoleh pahala satu qirat, dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai di kubur maka baginya pahala dua qirat. Lalu dikatakan: “Apakah dua qirat itu?”, beliau menjawab: (Seperti dua gunung besar)” HR. Bukhari.

51. MENJAGA LIDAH DAN KEMALUAN

“Siapa yang menjamin bagiku “sesuatu” antara dua dagunya dan dua selangkangannya, maka aku jamin baginya syurga” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

52. KEUTAMAAN MENGUCAPKAN LAA ILAHA ILLALLAH DAN SUBHANALLAH WA BI HAMDIH

“Barangsiapa mengucapkan: (LAA ILAHA ILLALLAH) sehari seratus kali, maka baginya seperti memerdekakan 10 budak, dan dicatat baginya 100 kebaikan, dan dihapus darinya 100 kesalahan, serta doanya ini menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu sampai petang. Dan tak seorangpun yang mampu menyamai hal itu, kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak darinya”. Dan beliau bersabda: “Barangsiapa mengucapkan: (SUBHANALLAH WA BI HAMDIH) satu hari 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan” HR. Bukhari dan HR. Muslim.

53. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DARI JALAN

“Saya telah melihat seseorang bergelumang di dalam kenikmatan syurga kerana memotong pohon dari tengah-tengah jalan yang mengganggu orang-orang” HR. Muslim.

54. MENDIDIK DAN MENGASIHI ANAK PEREMPUAN

“Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, di mana melindungi, menyayangi, dan menanggung beban kehidupannya maka pasti akan mendapatkan syurga” HR. Ahmad dengan sanad yang baik.

55. BERBUAT BAIK KEPADA HAIWAN

“Ada seseorang melihat seekor anjing yang menjilat-jilat debu kerana kehausan maka orang itu mengambil sepatunya dan memenuhinya dengan air kemudian meminumkannya pada anjing tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam syurga” HR. Bukhari.

57. MENINGGALKAN PERDEBATAN

“Aku adalah pemimpin rumah di tengah syurga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan padahal dapat memenangkannya” HR. Abu Daud.

58. MENGUNJUNGI SAUDARA-SAUDARA SEIMAN

(Mahukah aku beritahukan kepada kalian tentang para penghuni syurga? Mereka berkata: “Tentu wahai Rasulullah”, maka beliau bersabda: “Nabi itu di syurga, orang yang jujur di syurga, dan orang yang mengunjungi saudaranya yang sangat jauh dan dia tidak mengunjunginya kecuali kerana Allah maka dia di syurga”) Hadits hasan, riwayat At-Thabrani.

59. KETAATAN SEORANG ISTERI TERHADAP SUAMINYA

“Apabila seorang perempuan menjaga solatnya yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya maka dia akan masuk syurga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki” HR. Ibnu Hibban, hadits shahih.

60. TIDAK MEMINTA-MINTA KEPADA ORANG LAIN

“Barangsiapa yang menjamin dirinya kepadaku untuk tidak meminta-minta apapun kepada manusia maka aku akan jamin dia masuk syurga” Hadits shahih, riwayat Ahlus Sunan.

Sumber: Facebook

Muat artikel
Klik Untuk Komen

Lagi di Gaya Hidup

Trending

Ke Atas